ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ШАРГА СУМ
ЗАРЛАЛ
Манай сайтад тавтай морилоно уу. Сумтай холбоотой сайтад тавиулах мэдээ мэдээллээ d.onoo@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Таны илгээсэн мэдээ мэдээллийг талархалтайгаар хүлээн авч сайтад байршуулах болно.
Аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 1-р улирлын байдлаар сум, байгууллагуудын шилэн дансны цахим санд мэдээллээ байршуулсан байдлыг дүгнэлээ.

Аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 1-р улирлын байдлаар сум, байгууллагуудын шилэн дансны цахим санд мэдээллээ байршуулсан байдлыг дүгнэлээ. Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд 1-р улирлын байдлаар мэдээллээ хугацаанд байршуулсан, мэдээллээ бүрэн байршуулсан, мэдээллээ чанартай байршуулсан зэрэгт хяналт шалгалт хийж сумдыг байр эзлүүлсэн байна. Манай сумын төсөвт байгууллагууд нэг ч мэдээлэл хугацаа хоцруулалгүй, хугацаанд нь чанартай байршуулж сумын дүнгээр 1-р байрт шалгарсан байна.

Мэдээ оруулсан: 2018-04-25 11:15:54