ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ШАРГА СУМ
ЗАРЛАЛ
Манай сайтад тавтай морилоно уу. Сумтай холбоотой сайтад тавиулах мэдээ мэдээллээ d.onoo@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Таны илгээсэн мэдээ мэдээллийг талархалтайгаар хүлээн авч сайтад байршуулах болно.
ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Орон тоо, цалингийн сан, ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай 1 2016-01-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 2016-01-06
Норматив тогтоох тухай 3 2016-01-06
Д.Батбаатарт хөдөлмөрийн хөлс олгох тухай 4 2016-01-21
С.Намжилмаад тэтгэмжийн зөрүү олгох тухай 5 2016-01-21
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 6 2016-02-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 7 2016-02-29
Шилэн дансны мэдээлэл оруулах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 8 2016-03-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 9 2016-03-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 10 2016-03-15
Хууль сурталчлах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 11 2016-03-24
Х.Төрбатад хүндэтгэл үзүүлэх 12 2016-03-24
Хөрөнгийн улсын тооллого зохион байгуулах тухай 13 2016-05-09
Хөрөнгө бүртгэх тухай 14 2016-05-25
Хууль сурталчлах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 15 2016-06-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 16 2016-08-30
Хөрөнгө зарцуулах тухай 17 2016-09-05
Галч нарт цалин нөхөж олгох тухай 18 2016-10-24